25. října 2013

Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích

Foto: Bohdan Holomíček
V rámci festivalu Sokolka žije! můžete v Luhačovicích vidět výstavu fotografií Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích.

Výstava ostravského Gymnázia Olgy Havlové a Občanského sdružení PANT vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové. Na ploše tuctu výstavních panelů není možné zachytit lidský život v jeho neopakovatelné pestrosti, což o životní pouti Olgy Havlové platí dvojnásob. Tvůrci výstavy určené především žákům a studentům se proto záměrně zaměřili na zásadní životní situace, místa, údobí a především na osobní, lidský rozměr jejího portrétu. Výstava je mozaikou vzácných dobových fotografií Bohdana Holomíčka a vzpomínek přátel, spolupracovníků i lidí, kteří Olgu potkali a vzácné setkání jim utkvělo v paměti.

Výstava bude instalována na chodníku před Sokolovnou ve dnech 8. - 10. listopadu 2013.